Generalforsamling med efterfølgende sæsonafslutning 2021.
Forslag til generalforsamlingen sendes senest 7 dage før (13.11.21) til formand@midwest-musketeers.dk
Med fællesspisning og ‘Awards 2021’.
Kom med hele din fodboldglade familie til en festlig aften sammen med ‘din anden familie’ – Midwest Musketeers.
Tilmelding for medlemmer via holdsport.
For ikke-medlemmer til formand Linna Skovgaard, tfl. 25153382 eller formand@midwest-musketeers.dk – tilmelding senest 17. november 2021