Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Midwest Musketeers;
Herunder Midwest Musketeers – Skive og Midwest Musketeers – Viborg

Sted: Resen Multihus, Resen Multipark, Furvej 9B, 7800 Skive

Tid: Mandag d. 5. oktober kl. 19

OBS. Al træning er aflyst denne dag.

Ved ankomst uddeles stemmeseddel til stemmeberettigede (=ingen kontingentrestance til foreningen).
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af vedtægtsændringer
Pause
Ved vedtagne vedtægtsændringer er det muligt at indmelde sig som støttemedlem inden den ekstraordinære generalforsamling fortsætter.
Støttemedlemskab: 100 kr.
3. Valg til formand – valgperioden 2 år
4. Valg til kasserer – valgperiode 1 år
5. Valg til øvrige bestyrelsesmedlemmer – antal 3-5 – valgperiode på 1 og 2 år som fordeles ved konstituering af bestyrelsen
6. Valg af 1-2 suppleanter – valgperiode 1 år
Kandidater til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer sendes til klubbens medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.
Vi håber på stor opbakning
Mvh den afgående bestyrelse
Jan Haarbo, Andreas Kurdahl, Trine Norup, Henrik Lisby, Morten Mellbak, Jonas Jerløv-Eriksen og Linna Skovgaard