Klub regler

Midwest Musketeers er en frivillig forening med stolte traditioner inden for amerikansk fodbold og en solid forankring i den danske forenings tradition.
Da vi gerne vil hjælpe vores medlemmer med at efterleve de traditioner, klubben er baseret på, har vi lavet et sæt klub regler.
Klubbens regler er en rettesnor for, hvordan vi forventer, at medlemmerne opfører sig på/udenfor banen, når de er i klubben.
Reglerne vil blive opdateret efter behov og det vil primært dreje sig om mindre rettelser, der følger klubbens udvikling og eventuelle fejl der bør rettes. Disse regler gælder for medlemmer og deres forældre, når de melder
sig ind i klubben.

Reglerne skal fremme Midwest Musketeers sociale ånd og sportslige formåen, samtidigt skal reglerne svare på nogle af de mange spørgsmål, som folk kunne have vedrørende kørsel, dresscode og opførsel.

Klub reglerne er fundamentet for vores virke som forening.

Vi håber, at disse regler hjælper alle til at få en god oplevelse i Midwest Musketeers, og I med stolthed kan sige; ”Vi spiller i Midwest Musketeers, Danmarks bedste klub.”

 

1.Fremmøde til træning og holdsætning

For at sikre et tilstrækkeligt stort fremmøde til træning, og for at sikre spillernes udvikling, er det vigtigt, at alle møder op. Er man forhindret i at møde op til træning, skal den respektive træner kontaktes via opkald eller SMS
hurtigst muligt, og senest 1 time inden træningens påbegyndelse.

Gyldige fraværsgrunde som ikke tæller imod holdsætning er følgende:

 • Deltagelse i møde i Midwest Musketeers Regi.
 • Deltagelse i møde i DAFF regi.
 • Udførelse af dommergerning for Midwest Musketeers.
 • Sygdom, skade, skole eller arbejde.
 • I helt særlige tilfælde efter Trænerens skøn.

Ved holdsætning til kampe anvendes fraværslisterne for at vurdere, hvem der starter på banen og hvem der starter på bænken.

 

2. Rygepolitik

Som spiller er det ikke tilladt at ryge til træning eller kamp, som træner er det på ingen måde tilladt at ryge

 

3. Regler vedr. Udstyr til Træning og Kamp

Til kamp og træning er der påkrævet det nedenstående udstyr i lovlig stand.

 • Hjelm med påmonteret facemask
 • Tandbeskytter
 • Skulderpanser
 • Halebensbeskytter
 • Hoftebeskyttere
 • Lårbeskyttere
 • Knæbeskyttere

 

4. Musketeers Dresscode

 • Hjelmen skal være mørkegrøn(Dark Green) med en hvid Facemask.
 • Handsker skal være sort, grå, orange eller grønne.
 • Kamp-Trøje Musketeers Orange & green til alle kampe.
 • Alt der stikker ud under tøjet skal være orange eller grøn såfremt der spilles i hjemmebanetrøjer.
 • Strømper skal være ”No Show” eller sorte knæstrømper.
 • Sko må være alle farver, men det anbefales at man følger holdets farver, altså sort, mørkegrøn eller hvid.
 • Alt udstyr og spillertøj skal følge Musketeers Dresscode.
 • Alle medlemmer skal selv købe følgende træning tøj;
 • 1. 1 par Træningsbukser med tilhørende sikkerheds puder.
 • 2. 1 stk. Tandbeskytter

 

5. Regler vedr. Låneudstyr

Klubben råder over udlånsudstyr i et begrænset omfang. Klubben opfordrer alle til at købe deres eget udstyr. Klubben kan være behjælpelig med vejledning til køb af udstyr.

 • En spiller kan kun benytte låne udstyr i sin Rookie sæson i klubben.

Udlån af udstyr sker efter følgende retningslinjer:

 • Udstyret er Midwest Musketeers ejendom.
 • Midwest Musketeers kan til enhver tid kræve udstyret afleveret tilbage.
 • Låner skal vedligeholde udstyret med rengøring osv.
 • Forvolder låner skade på udstyret, skal låner erstatte dette til ny pris.
 • Udlåning af udstyr sker efter aftale med træneren.
 • Låneudstyr skal efter hver træning afleveres til klubbens udstyrs rum.
 • Undtagelser kan ske i forbindelse med kamp og efter aftale med træner.

 

6. Regler vedr. kamptøj/tøjvask

I Midwest Musketeers ejer nogle spillere eget kamptøj og Klubben råder over kamptøj til udlån.

 • Kamptøjet er Midwest Musketeers ejendom.
 • Kamptøj er ikke personligt og numre fordeles fra kamp til kamp.

Det tilstræbes dog i videst muligt omfang, at de enkelte spillere har samme nummer gennem sæsonen.

Kamptøj består pt. af kamptrøjer og kampbukser. Farven på eget kamptøj skal følge Musketeers dresscode.
Ved udebanekampe, hvor hjemmeholdet spiller i orange trøje, skal der findes en løsning, så Midwest Musketeers kan spille i andre trøjer.

 • Klubbens kamptøj må ikke bruges til almindelig træning.
 • Efter hver kamp skal kamptøjet vaskes, som træner/holdleder har ansvar for altså en turnus ordning.
 • De spillere der har deres egen trøje, står for vask af deres eget tøj.

Det er altså et krav fra klubben, at alle har rene trøjer til alle kampe.

 

7. Regler vedr. sponsorater

Midwest Musketeers er en breddeklub og sponsorater kan derfor ikke være personlige, men tilfalder klubben.
Det er i alles interesse, at klubben har mange sponsorer, hvorfor alle opfordres til at gøre en indsats for at skaffe sponsorer.
Alle økonomiske aftaler skal forhandles og godkendes af bestyrelsen.

 

8. Opgaver i klubben/frivilligt arbejde

Midwest Musketeers er baseret på frivilligt arbejde. Dette arbejde skal udføres kollektivt af alle medlemmer i klubben. Vi har opstillet nedenstående retningslinjer for det frivillige arbejde:

 • Alle arbejdsopgaver i klubben forberedes mindst 14 dage i forvejen, så
 • Vi kan finde et passende antal frivillige til alle opgaver, for på den måde at løse opgaverne bedst muligt.
 • Klubbens frivillige arbejde er ulønnet medmindre andet er aftalt.
 • Har man først meldt sig til som frivillig er der mødepligt til arbejdet.
 • Udeblivelse uden gyldig grund kan straffes med 1 spilledags karantæne.

 

9. Trænerarbejde

Da Midwest Musketeers er en bredde klub, er trænerjobbet ulønnet, men da det anses for en vigtig opgave at være træner, giver klubben kontingent nedslag, samt godtgørelse for udgifter.

Det er klubbens målsætning at uddanne trænerer uden omkostninger for den enkelte træner.

Klubben sørger for træner tøj og materialer.

 

10. Bestyrelsesarbejde

Deltagelse i udvalgs og bestyrelsesarbejdet anses som frivilligt ulønnet arbejde. Dog gives der et nedslag i kontingent enten til spiller eller for bestyrelsesmedlemmernes børn.

 

11. Opgaver ved hjemmekampe

Ved hjemmekampe er der mange opgaver, der skal løses før/efter kampen fx:

 • Opstregning, klargøring og bane tjeneste mm.

Opgaver ved hjemmekampe planlægges af klubben i god tid og udeblivelse uden gyldig grund straffes med 1 spilledags karantæne.

 

12. Dommertjeneste

Det er et krav fra DAFF, at de enkelte klubber har dommerhold.

Dommerhonorar og kørselsgodtgørelse tilfalder den enkelte dommer i overensstemmelse med DAFF`s turneringsreglement.
Dommer opgaver planlægges af den dommeransvarlige, når der kommer en dommerplan fra DAFF.

Det er klubbens holdning, at alle spillere skal have en Dommerlicens, så klubben altid har dommere nok til at løse dommeropgaver.Samtidigt er det klubbens holdning, at de udannede dommere vedligeholder deres dommer niveau ved at tage til yderligere dommerkurser.

 

13. Transport til kampe

Det er spillernes eget ansvar at møde op til hjemmekampe. Alle spillere skal være mødt op og være klar til omklædning senest 2 timer før Kickoff.

 • Transport til udekampe forgår efter flg. retningslinjer:
 • Der vil af træner blive fastsat mødetid og sted som gør det muligt at nå til udekamp cirka 2 timer inden Kickoff.
 • Mødetiden til kampe SKAL overholdes, 1 mands forsinkelse er hele klubbens forsinkelse.
 • Hver chauffør skal kvittere for, at de har kørt til de pågældende kamp.
  Alle spillere vil i starten af året blive opkrævet et beløb som vil blive udelt til de personer der har kørt i slutningen af året.

14. Træning & omklædning

Amerikansk fodbold er en fysisk krævende kontaktsport. Det er derfor vigtigt at den enkelte spiller er i kamp form under sæsonen.
Træning starter på de af træneren fastsatte tidspunkter, hvor alle spillere skal være omklædt og klar til at træne 15. minutter før trænings start.

 

15. Playbook

Midwest Musketeers træner stab har ansvaret for alle playbooks. Disse playbooks vil blive udgivet til spillerne i klubben enten på tryk eller elektronisk. Spillerne har pligt til at lære playbooken.

Playbooken er fortrolig, og må ikke vises til personer fra andre klubber, som spiller i samme turnering som Midwest Musketeers.

 

16. Doping

Midwest Musketeers tager afstand fra enhver anvendelse af doping. Konstateres det at en spiller anvender doping, vil dette blive sanktioneret iht. DIF og antidoping Danmarks regler. Brug af doping kan medfører bortvisning på op til
2 år fra alle aktiviteter i klubben.

En bortvisning kan ikke appelleres efter at spilleren er dømt og klagemuligheder i DIF er prøvet.

 

17. Alkohol og euforiserende stoffer

Midwest Musketeers tager afstand fra enhver anvendelse af euforiserende stoffer.
Møder en spiller op til træning tydeligt påvirket af stoffer eller alkohol, vil spilleren blive sendt hjem.
Møder en spiller op til kamp tydeligt påvirket af stoffer eller alkohol, vil spilleren blive bortvist og straffet med mindst en spilledags karantæne.

For spillere under 16 år er klubben forpligtet til at kontakte pårørende om episoden.

Midwest Musketeers accepterer, at man efter træning nyder en øl. Det samme er gældende efter kamp. Det tolereres ikke, at man bliver tydeligt beruset og sætter Midwest Musketeers navn i et dårligt lys i klubbens trøjer eller udstyr.

 

18. Mobning

Træning og Kamp i Midwest Musketeers skal være sjov og alle skal føle sig godt tilpas i klubben, derfor bliver mobning ikke accepteret.
Medlemmerne i klubben skal behandle hinanden med respekt.
Mener nogle spillere, at de eller andre bliver mobbet, bør de tage kontakt til en af klubbens trænere så, der kan blive
taget hånd om sagen.

 

19. Vold

Amerikansk fodbold er en kontaktsport og man risikerer at komme til skade.

Anvendelse af umotiveret vold samt slagsmål tolereres ikke, og vil udover Politianmeldelse medfører karantæne fra klubben i op til et år.

 

20. Børneattest

 • Midwest Musketeers tager afstand fra pædofili.

Alle ledere og træner som har tilknytning til Midwest Musketeers, skal hvert år give klubben samtykke til, at klubben kan indhente den lovpligtige børneattest.

Børneattesten skal være pletfri for at arbejde med børn og unge i Midwest Musketeers.

Opstår der en begrundet mistanke om pædofili lignende forhold vedrørende en frivillig leder anmeldes denne til politiet og de sociale myndigheder.

 

21. Ulykkes forsikring

Medlemmer i klubben deltager i træningen for egen regning og risiko. Klubben opfordrer til, at alle medlemmer tegner en fritids ulykkes forsikring, der dækker amerikansk fodbold.

 • Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået under en træning og/eller kampe.

 

22. Kontingent/spærring af licens

Midwest Musketeers er en frivillig forening, hvor klubbens indtægter kommer fra kontingent, sponsorater og offentligt tilskud.

Hoveddelen af klubbens indtægter kommer fra medlemmernes kontingent.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige general forsamling.

Medlemmer skal betale deres kontingent til tiden i de af klubben fastsatte rater. Betaler et medlem ikke sit kontingent, vil han blive udelukket fra klubbens aktiviteter til kontingentet er betalt.

Indgår medlemmet ikke en aftale med klubben om afvikling af gælden, har Midwest Musketeers ret ifølge gældende DAFF regler, at spærre et medlems spillelicens.

En licens-spærring medfører, at en spiller ikke kan deltage i nogen turnerings aktiviteter i foreninger organiseret i DAFF og at licensen er låst i Midwest Musketeers.

 • Licensen frigives på det tidspunkt, hvor gælden til Midwest Musketeers er betalt.

 

23. Sport og adfærd

Amerikansk fodbold er en sport med et højt intensitets niveau, specielt under kampe kan spændingen være meget høj.

Midwest Musketeers forventer, at alle medlemmer, forældre og frivillige ledere overholder regler for almindelig god opførsel og behandler modstandere og dommere med respekt både på ude og hjemmebane.

Klubben forbeholder sig ret til at bortvise tilskuere, forældre eller medlemmer af klubben, der udviser et negativ adfærd, som er i strid med almindelig god opførsel.

Trænerer, kan, hvis en spiller udviser et negativ adfærd, der strider mod almindelig regler om fair play og god sportslig opførsel, bortvise denne fra en kamp.

 

24. Facebook

Alt mobning og opfrotning til vold eller ligende samt andre lov overtræderlser, vil blive meldt til politiet og medføre at man blive bortvist fra gruppen og klubben
Det er ikke tilladt at promover sit salg på siden, opslaget vil blive slette første gang næste gang vil du blive kontaktet 3 gang vil der blive taget stilling til om du vil blive bortvist fra siden

Har du lyst til at være med?

Vi har plads til alle - Om du er tyk, tynd eller høj, lille? Alle har en rolle på et amerikansk fodboldhold. Vi har en plads til dig, som blot har brug for at komme ud og dyrke kammeratskabet og få noget motion, Vi har en plads til dig med ambitioner om at blive den næste dansker i NFL. Bliv en del af familien Midwest Musketeers.