Generalforsamling

Generalforsamling med efterfølgende sæsonafslutning 2021. Forslag til generalforsamlingen sendes senest 7 dage før (13.11.21) til formand@midwest-musketeers.dk Med fællesspisning og ‘Awards 2021’. Kom med hele din fodboldglade familie til en festlig aften...