Generalforsamling 16/1-21 kl. 13.

Pga. Covid19-restriktioner afholdes generalforsamlingen virtuelt.

Følg linket enten via teams app eller sæt linket ind i browser:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc0NTkyNWQtODJkMy00M2MwLWI5ZWQtNTZlYTY2Njc2ZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201e91ad0-7204-4568-b2c0-6adf8b936903%22%2c%22Oid%22%3a%2223e4e1e7-8b85-4c2f-b115-db5667c029f6%22%7d

Vi “lukker ind til mødet” fra kl. 12.45.
Mød os online og hør om næste sæson og støt din klub i en tid hvor vi holder sammen på afstand.
Deltag i fejring af MVP’s 2020 – senior. Bestyrelsen er klar!!
Vi glæder os til at “se jer”.
SEMPER FORTIS – STÆRKE SAMMEN